Výpis provozního řádu

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
SPECIFIKACE STŘELNICE
POVOLENÉ TYPY ZBRANÍ A STŘELIVA
POVINNOSTI STŘELCE
BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI STŘELBÁCH

pdf1