V důsledku novely Zákona o zbraních pracujeme na změnách v Provozním řádu střelnice HUBERT Broumov – Olivětín. S tím souvisí i výstavba nového střeleckého úseku pro nastřelování dlouhých kulových zbraní na vzdálenost cca 100 m. Po obdržení technické dokumentace jsme začali s budováním. Nejprve bylo nutné vytvořit podloží. K tomu nám posloužily panely, které se v prostoru střelnice nacházely. S jejich dopravou a manipulací nám pomohla těžká technika. Při další pracovní návštěvě střelnice již nastal čas na vlastní budování . Současně byl vyroben stůl, na němž bude za stanovených podmínek zbraň umístěna při nastřelování. No a dál to teď bude hlavně o práci.