V sobotu 15.04.2017 se uskutečnil na střelnici SK Hubert Broumov „Velikonoční čtyřboj K4M“. Tuto tradiční soutěž pořádá Střelecký klub Hubert Broumov. V letošním roce byla opět vysoká účast, a to 37 soutěžících.

Soutěžilo se ve střelbě z malorážkové pušky s optikou na vzdálenost 50 metrů. Zahajovací první disciplína liška 10 ran v leže, druhá disciplína srnec 10 ran s oporou pevné tyče, třetí disciplína kamzík 10 ran s oporou volné tyče, čtvrtá disciplína prase 10 ran volná ruka.

Na prvním místě se umístil Josef Černý s nástřelem 396 bodů ze 400 možných, na druhém místě Michal Kumprecht s celkovým nástřelem 391 bodů, na třetím místě Václav Škalda s nástřelem 390 bodů.
Ředitelem soutěže byl František Vlček, předsedou hodnotící komise byl Jaroslav Hejniš. Na hladký průběh soutěže dohlížel hlavní rozhodčí Josef Palhoun.
Vítězům blahopřejeme.

Za SK Hubert Broumov
Josef Palhoun