Střelecký klub Hubert není odpovědný pouze za umožňování sportovní střelby, pořádání soutěží a provádění zkoušek odborné způsobilosti, ale i za provozování střelnice v Olivětíně. Celoročně se dělají údržbové práce a uplynulé tři červencové soboty navíc probíhaly větší renovace a úpravy. Během prvních dvou pracovních víkendů (8. a 15. července 2017) bylo opraveno 110 metrů oplocení podél příjezdové komunikace ke střelnici pod odborným dohledem Ládi Nováka, jehož zkušenosti byly k nezaplacení a napomohly rychlejšímu provedení.
V sobotu 22. července 2017 se poté zastřešovalo zápraží budovy střelnice, aby se zabránilo zatékání vody do nových vstupních dveří a okna při prudkých deštích. Odborný dohled nad touto činností zajistil Luděk Sedláček.

Všem, kteří se na modernizaci a nutných opravách střelnice podílejí, patří velké poděkování za odvedenou práci a nevídaný elán, s jakým pracovali.

Za SK Hubert Broumov
Josef Palhoun