Za účasti Střeleckých klubů Hubert Broumov, AVZO Meziměstí, AVZO Náchod byla v sobotu
9. září 2017 na střelnici SK Hubert Broumov pořádána střelecká soutěž „O putovní pohár
historie střeleckých klubů Svazarmu Náchodska“.
Střílelo se sportovní malorážkovou puškou (s dioptrem) 30 ran na vzdálenost 50 metrů.
Soutěže se účastnilo celkem 13 střelců. Tato soutěž byla zařazena jako 4. kolo střelecké ligy.
Na 1. místě se umístila a putovní pohár získala Marie Matějusová s celkovým počtem 288
bodů, 2. místo si vybojoval Radek Jirman s 287 body a 3. příčku obsadil Vojtěch Jirman s 286
body ze 300 možných. Ředitelem soutěže byl Pavel Hoffman, předsedou hodnotící komise
byl Josef Palhoun. Na hladký průběh soutěže dohlížel hlavní rozhodčí Jiří Pecina.
Vítězům blahopřejeme.

Za SK Hubert Broumov
Josef Palhoun