Střelecký klub AVZO ČD Meziměstí pořádal v sobotu 23.září 2017 na střelnici SK Hubert
Broumov soutěž „O putovní pohár Klubu ČD Meziměstí“.
Střílelo se sportovní malorážkovou puškou (s dioptrem) 30 ran na vzdálenost 50 metrů.
Soutěže se účastnilo celkem 14 střelců. Tato soutěž byla zařazena jako 5. kolo střelecké ligy.
Na 1. místě se umístil a putovní pohár získal Radek Jirman s celkovým počtem 289 bodů, 2.
místo si vybojoval Miroslav Trudič s 282 body a 3. příčku obsadil Jiří Pecina ml. s 280 body
ze 300 možných. Ředitelem soutěže byl Radek Jirman, předsedou hodnotící komise byl Josef
Palhoun. Na hladký průběh soutěže dohlížel hlavní rozhodčí Jiří Pecina st.
Vítězům blahopřejeme.

Za SK Hubert Broumov
Josef Palhoun