Střelecký klub při AVZO městská Náchod pořádal v sobotu 14.října 2017 na střelnici SK Hubert Broumov soutěž „Náchodský speciál“. Soutěže se účastnilo celkem 14 střelců. Tato soutěž měla tři části, z nichž jedna se střílela sportovní malorážkovou puškou (s dioptrem) 30 ran na vzdálenost 50 metrů a byla zařazena jako 6. kolo střelecké ligy. Na 1. místě se umístil Vojtěch Jirman s celkovým počtem 283 bodů, 2. místo vybojoval Michal Doležal s 282 body a 3. příčku obsadil Radek Jirman s 280 body ze 300 možných. Další částí speciálu byla střelba na pohyblivý terč malorážkovou puškou (s otevřenými mířidly), letos to byl terč lišky, a to 10 ran na vzdálenost 35 metrů. Poslední částí soutěže byla střelba malorážkovou pistolí na standardní pistolový terč (10 ran na vzdálenost 25 metrů). Po sečtení dosažených bodů ze všech tří částí se na 1. místě umístil Michal Doležal s nástřelem 456 bodů, 2. místo vybojoval Jiří Pecina st. s nástřelem 450 bodů a 3. místo získal Zsoltán Kanozsay s nástřelem 434 bodů. Ředitelem soutěže byl Pavel Hoffman, předsedou hodnotící komise byl Luděk Sedláček. Na hladký průběh soutěže dohlížel hlavní rozhodčí Jiří Pecina st. Vítězům blahopřejeme.

Za SK Hubert Broumov
Josef Palhoun