Náš táborový tým mladých hasičů se rozrůstá o další kolektiv! V září loňského roku se po desetiletích
znovu oživil kroužek mladých hasičů ve Velké Ledhuji a tábořil společně s mladými hasiči ze Sborů
dobrovolných hasičů Bukovice a Nízká Srbská. A tak se s námi na střelnici vydal letos i vedoucí
Velké Ledhuje.
Na střelnici jsme se po domluvě se správcem střelnice panem Josefem Palhounem vydali 6. července
2018 moc rádi. V hasičáku střílíme pouze ze vzduchovky, takže zastřílet si z malorážky je výzva!
Pod vedením Josefa Palhouna, Luďka a Michala Sedláčkových jsme se podrobně seznámili s pravidly
chování na střelnici a nahlédli i do nově opravované klubovny. Střeleb se účastnily pouze starší děti.
Postupně se na střeleckých stanovištích střídaly něžné dívky i urostlí mládenci… všichni s nadšením a
očekáváním dobrých výsledků. Stříleli jsme na 50 m do malorážkového terče, na 25 m do pistolového
terče a na 10 m do terče – kovboje. Čekající střelci si zatím hráli „Na vraha“. Ještě na střelnici jsme
sečetli výsledky, ale vyhodnocení proběhlo až v táboře – s diplomy i sladkými odměnami.
Vyhodnocena byla i střelba ze vzduchovek menších dětí, které na střelnici nemohly jít.
Děkujeme mnohokrát za možnost zažít na táboře něco nevšedního. Střelecký den jsme si moc užili.
Přejeme partě lidí, která se věnuje chodu i údržbě střelnice, aby je práce bavila a užívali si spolu i
zábavu po práci.

Za táborníky SDH Bukovice, Nízká Srbská a Velká Ledhuje
Monika Leppeltová