Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Okresní myslivecký svaz Náchod pořádal ve středu 8. května 2019 na střelnici Střeleckého klubu Hubert Broumov střeleckou soutěž pod názvem „Střílí celá rodina“. Soutěžila tříčlenná rodinná družstva. Sportovního klání se účastnilo celkem 20 družstev, což bylo 60 různě zdatných střelců.

Střílelo se z malorážkové pušky s optikou na vzdálenost 50 metrů. První disciplínou byl terč kňour vleže s oporou, druhým terčem byl muflon s oporou pevné tyče a třetím terčem byla liška vleže s oporou. Každý soutěžící měl 5 ran na terč. Tím, že celé družstvo střílelo do stejného terče, byla vyloučena možnost dohadování se, kdo z družstva byl úspěšnější.

Vítězem soutěže se stalo rodinné družstvo Josefa Černého z Hynčic s nástřelem 448 bodů ze 450 možných. Druhé místo získali Frödovi z Martínkovic s nástřelem 447 bodů. A třetí místo si vybojovali Kolbovi z Police nad Metují s nástřelem 445 bodů.

Ředitelem soutěže byl pan Václav Lochman, předsedou hodnotící komise byl pan Luděk Sedláček. Na hladký průběh soutěže dohlížel hlavní rozhodčí pan Josef Palhoun.

Cílem bylo pobavit se, potkat známé a kamarády, seznámit se s novými lidmi a přiblížit laické veřejnosti možnosti volnočasových aktivit tohoto sportovního odvětví.

Soutěž proběhla ke spokojenosti všech přítomných. Soutěžící si pochvalovali organizaci, zázemí a krásné slunečné počasí. Pořadatelé Střeleckého klubu Hubert Broumov byli spokojeni se zdárným průběhem tohoto velmi náročného sportovního dění a vedení OMS Náchod v osobě pana Jiřího Plška, předsedy střelecké komise ČMMJ OMS Náchod s velmi vydařeným svátečním dnem.

Všichni si odnesli skvělý sportovní zážitek.

Za SK Hubert Broumov
Josef Palhoun

Výsledková listina

Galerie