Výpis provozního řádu

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Provoz této střelnice je povolen rozhodnutím PČR OŘ Náchod pod čj.: ORP – 587 /spr – 92, ze dne 10.6.1992
Tento provozní řád v plném rozsahu ruší a nahrazuje původní provozní řád střelnice č.j. 03 – 173 / 02 ze dne 7. 12. 2002.
Tento Provozní řád střelnice je ZÁVAZNÝ pro všechny právnické i fyzické osoby, které zde provádějí střelbu.

DISLOKACE STŘELNICE: Katastrální území Broumov, pozemková parcela č. 645/7 a stp. č. 929. Vlastník pozemku je provozovatelem střelnice.
Poloha střelnice GPS je cca 50º36’28.377″N, 16º19’36.914″E.
VLASTNÍK a PROVOZOVATEL střelnice: Asociace víceúčelových technických sportů a činností, pobočný spolek,
Střelecký klub HUBERT,
Kladská 304,
Velká Ves, Broumov,
550 01,
IČ: 465 01 169

Zodpovědná osoba provozovatele:

 • správce střelnice Jaroslav Hejniš, bytem Kladská 304, Velká Ves, Broumov, 550 01, tel. č. 776 343 132
 • správce střelnice František Vlček, bytem Havlíčkova 123, Broumov, 550 01, tel. č. 723 014 025
 • správce střelnice Ing. Josef Palhoun, bytem Slepá 227, Velká Ves, Broumov, 550 01, tel. č. 728 847 926

Povinnosti provozovatele střelnice jsou stanoveny § 54 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v rozhodném znění (dále jen „Zákon č. 119/2002 Sb.“).

SPECIFIKACE STŘELNICE
Střelnice je ve smyslu ČSN 39 5401 stálá, veřejná, komerční, kategorie „A“ – venkovní, třídy 2, skupiny „K“ se čtyřmi střeleckými úseky (střelišti). Je určená ke sportovní či výcvikové střelbě, nastřelování dlouhých kulových zbraní a lze na ni provádět střelbu z ručních palných, plynových a mechanických ručních zbraní na pevné terče. Střelnice je používána k podnikatelským účelům a je přístupná veřejnosti pouze se souhlasem provozovatele střelnice.

V areálu střelnice se nachází čtyři střelecké úseky:

 • střelecký úsek „A“ – určený k provádění střelby na max. vzdálenost 50 m z polohy vleže, v kleče, vstoje
 • střelecký úsek „B“ – určený k provádění střelby na max. vzdálenost 25 m z polohy vstoje
 • střelecký úsek „C“ – „ZAJÍC NA PRŮSEKU“ určený k provádění střelby na max. vzdálenost 35 m z polohy vstoje
 • střelecký úsek „D“ – určený k nastřelování dlouhých kulových zbraní na max. vzdálenost 97 m z polohy vsedě
POVOLENÉ TYPY ZBRANÍ A STŘELIVA
Na této střelnici je možno provádět mířenou střelbu jednotlivými ranami.

Střelecký úsek „A“

Z polohy vleže, vkleče, vstoje

 • dlouhými i krátkými kulovými palnými zbraněmi, kategorie A, B, C, D, maximální ráže do 12,7mm a maximálním výkonu střeliva E0= 1000J a jejichž úsťová energie vylučuje průstřel konstrukčních prvků střelnice a nedochází k odrazu střel. Jedná se např. o tyto typy zbraní a střeliva
 • malorážovými sportovními zbraněmi náboji ráže .22 LR či jinými náboji s neúplášťovanou olověnou střelou této ráže, jejichž úsťová energie vylučuje průstřel konstrukčních prvků střelnice a nedochází k odrazu střel
 • revolvery náboji ráže .38 Speciál či jinými náboji s neúplášťovanou olověnou střelou této ráže, jejichž úsťová energie vylučuje průstřel konstrukčních prvků střelnice a nedochází k odrazu střel – ráže 6,35mm nábojem Browning – např. pistole zn. ČZ 45, DUO, Z, Walther atd.
 • ráže 7,62mm nábojem 7,62mmTT, např. pistole 7,62mm ČZ vz. 52, nábojem TOKAREV – výrobce S a B, v0 = 502 m/s. Je zakázáno používat armádní pistolové střelivo s ocelovým jádrem.
 • ráže 7,65mm nábojem Browning – např. pistole zn. ČZ 50, 70, 83, Walther PP, PPK, MAUSER, samopalem vz. 61
 • ráže 9mm nábojem Makarov – pistole ČZ vz.82
 • ráže 9mm Browning – pistole ČZ vz. 83 apod.
 • ráže 9mm nábojem Luger – pistole ČZ vz. 75, 85, apod.
 • ráže .357, .40, .44, .45, .50 AE apod. pouze náboji o takovém výkonu, který vylučuje průstřel konstrukčních prvků střelnice a o max. výkonu střeliva E0= 1000J.
 • historickými zbraněmi či jejich replikami takovým střelivem a náplní černého prachu, které spolehlivě vyloučí možnost průstřelu konstrukčních prvků střelnice. Např. při střelbě puškou „myslivecký Štuc“ ogivální olověnou střelou nelze překročit náplň černého prachu 3g. Pro perkusní revolvery a repliky pistolí platí podobné doporučení.

Z polohy vstoje

Dlouhými sportovními a loveckými brokovými palnými zbraněmi, brokovými náboji této max. laborace:

Ráže Náplň prachu Náplň broků Max. prům.
12 2,2g 36g 2,5mm
16 1,8g 30g 2,5mm
20 1,5g 27g 2,5mm

Zbraně větších ráží než 12 není dovoleno používat. Pro zbraně jiných ráží než jsou uvedeny, lze používat pouze střelivo s podobnými balistickými charakteristikami a velikostí broků max. 2,5 mm. Broky musí být jen olověné, sférického tvaru. Náboje s černým prachem, stopovkami, zápalné či jiné typy speciálních nábojů jsou zakázány. Náboje musí být normálně plněné. Nesmí být prováděny žádné změny, které by způsobily mimořádný nebo speciální rozptylový efekt.

Střelecký úsek „B“
Z polohy vstoje, dlouhými i krátkými kulovými palnými zbraněmi, kategorie A, B, C, D, maximální ráže do 12,7mm a maximálním výkonu střeliva E0= 1000J a jejichž úsťová energie vylučuje průstřel konstrukčních prvků střelnice a nedochází k odrazu střel. Jedná se např. o tyto typy zbraní a střeliva:

 • malorážovými sportovními zbraněmi náboji ráže .22 LR či jinými náboji s neúplášťovanou olověnou střelou této ráže, jejichž úsťová energie vylučuje průstřel konstrukčních prvků střelnice a nedochází k odrazu střel
 • revolvery náboji ráže .38 Speciál či jinými náboji s neúplášťovanou olověnou střelou této ráže, jejichž úsťová energie vylučuje průstřel konstrukčních prvků střelnice a nedochází k odrazu střel
 • ráže 6,35mm nábojem Browning – např. pistole zn. ČZ 45, DUO, Z, Walther atd.
 • ráže 7,62mm nábojem 7,62mmTT, např. pistole 7,62mm ČZ vz. 52, nábojem TOKAREV – výrobce S a B, v0 = 502 m/s. Je zakázáno používat armádní pistolové střelivo s ocelovým jádrem.
 • ráže 7,65mm nábojem Browning – např. pistole zn. ČZ 50, 70, 83, Walther PP, PPK, MAUSER, samopalem vz. 61
 • ráže 9mm nábojem Makarov – pistole ČZ vz.82
 • ráže 9mm Browning – pistole ČZ vz. 83 apod.
 • ráže 9mm nábojem Luger – pistole ČZ vz. 75, 85, apod.
 • ráže .357, .40, .44, .45, .50 AE a pod. pouze náboji o takovém výkonu, který vylučuje průstřel konstrukčních prvků střelnice a o max. výkonu střeliva E0= 1000J.
 • historickými zbraněmi či jejich replikami takovým střelivem a náplní černého prachu, které spolehlivě vyloučí možnost průstřelu konstrukčních prvků střelnice. Např. při střelbě puškou „myslivecký Štuc“ ogivální olověnou střelou nelze překročit náplň černého prachu 3g. Pro perkusní revolvery a repliky pistolí platí podobné doporučení.

Střelecký úsek „C“ – ZAJÍC NA PRŮSEKU

Dlouhými sportovními a loveckými brokovými palnými zbraněmi, pouze z polohy vstoje, brokovými náboji této max. laborace:

Ráže Náplň prachu Náplň broků Max. prům.
12 2,2g 36g 2,5mm
16 1,8g 30g 2,5mm
20 1,5g 27g 2,5mm

Zbraně větších ráží než 12 není dovoleno používat. Pro zbraně jiných ráží než jsou uvedeny, lze používat pouze střelivo s podobnými balistickými charakteristikami a velikostí broků max.2,5 mm. Broky musí být jen olověné, sférického tvaru. Náboje s černým prachem, stopovkami, zápalné či jiné typy speciálních nábojů jsou zakázány. Náboje musí být normálně plněné. Nesmí být prováděny žádné změny, které by způsobily mimořádný nebo speciální rozptylový efekt.

Střelecký úsek „D“ – nastřelování zbraní

Na tomto střeleckém úseku je možno provádět mířenou střelbu jednotlivými ranami z pevně stanovené palebné čáry z jediného střeleckého stanoviště z polohy vsedě těmito typy zbraní a střeliva:

 • dlouhými kulovými loveckými, sportovními (kulovnicemi) či jinými dlouhými zbraněmi max. ráže 12,7mm střelivem s jednotnou střelou jejíchž počáteční energie nepřevyšuje E0=5000J.
 • dlouhými sportovními, loveckými či jinými brokovými palnými zbraněmi pouze náboji s jednotnou střelou do brokovnic, jejichž počáteční energie nepřevyšuje E0=4000J.

Výkon nábojů musí být takový, aby nedocházelo k nežádoucím odrazům jednotných střel od konstrukčních prvků střelnice. Provádět střelbu na tomto střeleckém úseku brokovými náboji (náboji s hromadnou střelou) je zakázáno.
Na této střelnici lze provádět střelbu pouze střelnými zbraněmi a střelivem, které splňují technické požadavky stanovené příslušnými předpisy a nařízeními. Je povoleno používat pouze náboje označené platnou značkou Zkušebny zbraní a střeliva (mimo služební střelbu organizovanými skupinami příslušníků ozbrojených sil ČR nebo bezpečnostními sbory). Individuálně přebíjené střelivo ve smyslu platné legislativy pouze s max. tlaky dle CIP. Je zakázáno provádět střelbu dávkou. Zbraně i střelivo musí být v dobrém technickém stavu a musí být schváleno k použití pro daný typ zbraně. Náboje s černým prachem, stopovkami, zápalné či jiné typy speciálních nábojů jsou zakázány. Náboje musí být normálně plněné. Nesmí být prováděny žádné změny, které by způsobily mimořádný nebo speciální efekt.
Nelze používat střelivo signální, zápalné a střelivo takové konstrukce a výkonu, které se odráží od dopadiště střel. Používat lze střelivo s olověnou hromadnou střelou nebo jednotnou střelou, neplášťovanou – bezplášťovou střelou (z olova nebo jiného měkkého materiálu), plášťovanou nebo poloplášť (jádro z měkkého materiálu) či sintrovanou střelou. Nelze používat střelivo s tvrdým jádrem střely nad 250HB. Je zakázáno provádět střelbu dávkou. Nelze používat střelivo takové konstrukce a výkonu, které by umožnilo průstřel čelní výklopné clony, bočních stěn, či jiných konstrukčních prvků střelnice.

POVINNOSTI STŘELCE
Před zahájením střelby:

 • po příchodu předložit správci střelnice ke kontrole svůj zbrojní průkaz, průkaz zbraně a zbraň, ze které bude prováděna střelba. Případně předložit další zbraně, které přinesl s sebou na střelnici. Není – li střelec držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, postupuje správce střelnice podle příslušných paragrafů Zákona č. 119 / 2002 Sb. Žadatelé o provádění střelby, kteří nejsou držiteli zbrojního průkazu, předloží Občanský průkaz či jiný doklad k ověření totožnosti.
 • každý žadatel o střelbu na střelnici je povinen se na žádost správce střelnice podrobit testu na alkohol či omamné látky
 • zbraně, které si střelec přináší na střelnici musí být vybité, tj. zásobníky vyjmuty a v nábojových komorách není náboj.
 • seznámit se s tímto provozním řádem, režimem střelby a pravidly bezpečnosti při střelbě na střelnici. Seznámení s provozním řádem stvrdit svým podpisem v provozním deníku střelnice. Ujasnit si svoji činnost na jednotlivé povely správce střelnice. V prostoru střelnice se pohybuje pouze v prostorech určených správcem střelnice.
 • vstup do prostoru střeliště je povolen pouze se souhlasem správce střelnice
 • ověřit si správný postoj na střeleckém stanovišti, zamíření na sucho (s nenabitou zbraní), případně další střelecké úkony prováděné před vlastní střelbou – viz výše uvedený režim střelby. Při provádění na střeleckých úsecích „A“ a „B“ zkontroluje, zda je spolehlivě vyloučena možnost přestřelu čelního záchytného valu, dále individuálně seřídit úhel vyklopení čelní výklopné clony. Spodní hrana plechu této výklopné části clony musí být nastavena tak vysoko, aby byl umožněn přímý výstřel max. 1m nad terče a byla vyloučena možnost přestřelu čelního či bočních valů
 • střelbu zahájit pouze na pokyn správce střelnice (řídícího střelby). Každý účastník střelby se jí účastní na vlastní nebezpečí.

Po čas provádění střelby:

 • na střeleckém stanovišti je střelec povinen manipulovat s nabitou zbraní tak, aby osa hlavně vždy směřovala pouze do výstřelného prostoru, vymezeného sektorem střelby. Každý střelec je osobně zodpovědný za bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.
 • používat chrániče sluchu. Používání střeleckých brýlí se doporučuje.
 • striktně dodržovat pokyny správce střelnice (řídícího střelby) a svým chováním neohrožovat, neomezovat ani nevyrušovat ostatní střelce a účastníky střelby
 • střelec musí být při střelbě v ose svého střeleckého stanoviště a nabitou zbraní mířit vždy pouze do prostoru terčů. V přestávkách mezi jednotlivými výstřely při střelbě z polohy vstoje je povoleno spustit paži se zbraní dolů, do úhlu cca 45° směrem k zemi (neplatí pro střelbu na střeleckém úseku „D“ pro nastřelování zbraní). Prst pokládat na spoušť až při míření na cíl, jinak musí být prst natažen podél zbraně
 • okamžitě přerušit střelbu v případě že:

– došlo k mimořádné události, zranění, při zdravotních obtížích či ztrátě orientace a pod.
– byla porušena pravidla bezpečnosti střelby
– v prostorech před palebnou čarou se nachází osoby
– došlo k vážnému poškození zabezpečujících konstrukčních prvků
– odražené střely ohrožují bezpečnost na střelnici
– byl vydán signál k ukončení střelby
Tuto skutečnost okamžitě zahlásit správci střelnice zvednutím ruky a vyčkat jeho dalších pokynů.

 • při závadě na zbrani okamžitě zastavit střelbu, závadu zahlásit správci střelnice zvednutím ruky a vyčkat jeho dalších pokynů. Při každém nenormálním výstřelu (podezření na selhač náboje) vyčkat minimálně 30 vteřin, vyjmout zásobník (u revolveru vyklopit válec), prohlédnout hlaveň a zbraň a přesvědčit se, zda není poškozena – zamiřování nasucho je povoleno jen na schválených střeleckých stanovištích, a to vždy ve směru střelby (výstřelné)
 • po posledním výstřelu, před opuštěním střeleckého stanoviště vyjmout zásobník, (u revolverů vyklopit válec) otevřít závěr a přesvědčit se, že v nábojové komoře není náboj. Provést ránu jistoty. Správce střelnice tuto skutečnost zkontroluje.
 • vstup před palebnou čáru bez povolení správce střelnice je přísně zakázán. Před vstupem před palebnou čáru (za účelem např. zvednutí spadlého náboje či součástí střeleckého příslušenství nebo výstroje apod.) musí být zbraně vybité, zásobníky vyjmuty. Zbraně musí ležet na střeleckých stolcích nebo musí být skryty v pouzdrech.

Po ukončení střelby:

 • zahlásit správci střelnice (řídícímu střelby na úseku) ukončení střelby. Opustit střelecké stanoviště pouze se souhlasem správce střelnice.
 • případné čištění zbraně provádět se souhlasem správce střelnice na vyčleněném místě při dodržení všech zásad bezpečné manipulace se zbraní čištění zbraně. Při čištění zbraně zásadně nemanipulovat se střelivem.
 • podílet se na úklidu střelnice podle pokynů správce střelnice
 • odchod z areálu střelnice je možný pouze se souhlasem správce střelnice
BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ
Bezpečná manipulace se zbraněmi je základním předpokladem jejich správného používání.
Každá zbraň je v nepovolaných rukou nebezpečná a může při nesprávném zacházení způsobit
vážná zranění osob nebo jejich usmrcení či poškození majetku. Aby se tomuto předešlo, je
vždy nutno dodržovat následující pravidla bezpečnosti:

 • zbraň je vždy považována za nabitou – toto platí jak po čas vlastního provádění střelby,tak při jakékoliv manipulaci.
 • před jakoukoliv manipulací se zbraní je nutno se přesvědčit zda zbraň není nabita – u revolverů vyklopením válce, u pistolí vyjmutím zásobníku, posunutím závěru vzad a prohlídkou nábojové komory
 • zbraní zásadně nikdy nemířit na osoby – a to ani po předchozí prohlídce zbraně, z žertu či podobně. Prst pokládat na spoušť až při míření na cíl, jinak musí být prst natažen podél zbraně
 • nikdy nemanipulovat se zbraní, jejíž konstrukce, funkční činnost a způsob použití nám není znám
 • vyloučit manipulaci se zbraněmi a municí osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek
 • nikdy neodkládat nabitou zbraň bez dozoru střelce
 • při předávání zbraně jiné osobě vyjmout zásobník ze zbraně (u revolverů vyklopit válec nábojových komor), zablokovat závěr v zadní poloze a zbraň podávat tak, aby hlaveň mířila směrem k podlaze
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI STŘELBÁCH
 • při provádění střelby je vstup do prostoru před palebnou čáru přísně zakázán. Pouze v případě přístupu k terčům či řešení závad v prostoru před palebnou čarou, správce střelnice pokud všichni střílející ukončili střelbu a byla provedena kontrola vybití zbraně a zbraně jsou odloženy – povolí správce střelnice (řídící střelby na úseku) vstoupit do prostoru před palebnou čáru.
 • přechovávat zbraně v celém areálu střelnice lze pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití. Zbraně musí být vybité (náboje nejsou v nábojových komorách zbraní ani v zásobnících), pistole i ostatní dlouhé zbraně musí mít vyjmuté zásobníky, revolvery nesmí mít ve válci náboje. Zbraně musí být uloženy mimo dosah dětí.
 • střelbu lze vést zásadně z pevně stanovené palebné čáry, max. z výše uvedených pevných střeleckých stanovišť, a to pouze na základě povelu správce střelnice (řídícího střelby)
 • po čas střelby musí osoby na střelnici používat chrániče sluchu. Používání střeleckých brýlí se doporučuje
 • na střelnici nesmí po dobu provádění střeleb probíhat jiná činnost než ta, jež je podřízena správci střelnice
 • děti mladší 15 let mají na střelnici přístup pouze za doprovodu dospělých osob, které musí mít nad nimi nepřetržitý dohled a nesou za jejich chování plnou zodpovědnost
 • na střeleckých stanovištích se zdržují pouze střelci, kteří provádí střelbu, pro ostatní se vyčleňuje místo v prostoru za palebnou čarou. Výjimka platí pouze pro instruktory nebo trenéry při výcviku ve střelbě a rozhodčí při střeleckých soutěžích
 • terče musí být umístěny vždy tak, aby střela po zásahu terče byla spolehlivě zachycena dopadištěm střel
 • zbraň na palebné čáře musí být vždy namířena ve směru k terčům
 • nabíjet zbraň je povoleno pouze na výše uvedených střeleckých stanovištích, pouze na povel správce střelnice. Po čas vlastní střelby důsledně a přesně plnit pokyny správce střelnice
 • na střelnici lze provádět střelbu pouze jsou-li přítomny minimálně dvě osoby

NA STŘELNICI JE ZAKÁZÁNO

 • provádět střelbu palnými zbraněmi z jiných střeleckých stanovišť či z jiného místa než jsou určená střelecká stanoviště nebo v jiných sektorech, než jsou uvedeny v tomto provozním řádu
 • pokud je prováděna střelba na střeleckém úseku střeleckém úseku „D“ – Nastřelování zbraní, nelze v celém areálu střelnice provádět jinou střelbu či činnost.
 • po dobu střelby jsou přesuny střelců v areálu střelnice mimo stanovené trasy přísně zakázány
 • provádět střelbu z jednoho střeleckého stavu několika střelci najednou
 • vstupovat před palebnou čáru (např. k terčům, za účelem sebrání spadlého náboje a pod.) bez pokynu správce střelnice (řídícího střelby)
 • dotýkat se jakýmkoliv způsobem zbraní, jsou-li v prostoru před palebnou čarou osoby nebo se dotýkat zbraní ostatních střelců bez jejich svolení
 • střílet na střelnici zakázanými druhy střeliva jako např. svítící, zápalné, trhavé či třaskavé nebo jiné konstrukce, jehož účinek střely v cíli je jiný než průbojný. Nelze používat střelivo s tvrdým jádrem střely nad 250HB
 • střílet na střelnici dávkou
 • střílet na střelnici nepovolenými druhy zbraní a střeliva
 • střílet z poškozených zbraní nebo závadným střelivem
 • provádět střelbu pokud se ve směru střelby, či v jiných ohrožených prostorech nacházejí osoby nebo pokud odražené střely ohrožují bezpečnost na střelnici
 • zahájit střelbu bez pokynu správce střelnice (řídícího střelby)
 • střílet do jiných předmětů než jsou schválené terče, např. do plechovek, lahví, krabiček od nábojů apod. Nelze používat terče, od nichž by mohlo dojít k odrazu střel.
 • otáčet se s nabitou zbraní na sousedy popř. dozadu, či mířit zbraní mimo prostor terčů
 • provádět střelbu osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek
 • konzumovat před a v průběhu střelby alkoholické nápoje či jiné omamné látky, a to jak střílejícími a rozhodčími, tak i přítomnými diváky. Po čas provádění střelby je podávání alkoholických nápojů v areálu střelnice zakázáno
 • přenášet v prostoru střelnice zbraň nabitou (připravenou k okamžitému použití)

pdf1