KONZULTAČNÍ DOPOLEDNE NA STŘELNICI HUBERT BROUMOV

Bližší informace sdělí Josef Palhoun,
 správce střelnice, tel. 728 847 926

 Od 15.6.2020 byl na střelnici Hubert Broumov

zahájen zkušební provoz.

Střelecké úseky

Střelecký úsek „A“

určený k provádění střelby na max. vzdálenost 50 m z polohy vleže, v kleče, vstoje

Střelecký úsek „B“

určený k provádění střelby na max. vzdálenost 25 m z polohy vstoje

Střelecký úsek „C“

„ZAJÍC NA PRŮSEKU“ určený k provádění střelby na max. vzdálenost 35 m z polohy vstoje

Střelecký úsek „D“

určený k nastřelování dlouhých kulových zbraní na max. vzdálenost 97 m z polohy vsedě

Kde nás najdete 

Kontakty

Předseda klubu: Jaroslav Hejniš
tel.: +420 776 343 13
E-mail: j.hejnis@centrum.cz
Správce střelnice: Ing. Josef Palhoun
tel.: +420 728 847 926
E-mail: josef.palhoun@seznam.cz
Správce střelnice Luděk Sedláček
tel.: +420 723 087 690
Správce střelnice: František Vlček
tel.: +420 723 014 025
Správce střelnice Jula Balcar
tel.: +420 774 565 738